लोकप्रिय पोस्ट

शनिवार, 27 मार्च 2010

રીમીડિયાળ વર્ગોનૂ ઈન્ટરનલ ટેસ્ટીંગ

રીમીડિયાળ વર્ગોનૂ ઈન્ટરનલ ટેસ્ટીંગ તા.22 માર્ચ થી તા.30 માર્ચ સુધી સી.આર.સી. કો-ઑર્દીર્નેટર દ્વારા કરવામાં આવશે.
તા.2 અપ્રિલ ના દરેક શાળા ની માહિતી સી.આર.સી. કક્ષાે લેવામાં આવશે.


તા.3 અપ્રિલ ના દરેક સી.આર.સી. નુ અકતરીકરણ બી.આર.સી. કક્ષે થશે.


તા. 4 અપ્રિલ ના બી.આર.સી. નુ અકરટિકરણ જીલ્લા કક્ષા થશે.

कोई टिप्पणी नहीं: