लोकप्रिय पोस्ट

रविवार, 15 अप्रैल 2012

ભુજ એસ. આઈ. ટી. એન. જે. જાજાણી એ બ્લોગ અને ડોક્યુમેન્ટ નું પ્રેજન્ટેશન કરેલ.


વિજ્ઞાન પ્રસાર એજ્યુંસેટ નેટવર્ક ના નેશનલ વર્કશોપ માં ભુજ એસ. આઈ. ટી.નું  એન. જે. જાજાણી એ બ્લોગ અને ડોક્યુમેન્ટ નું પ્રેજન્ટેશન કરેલ.
कोई टिप्पणी नहीं: