लोकप्रिय पोस्ट

मंगलवार, 31 मई 2011

પ્રવેશોત્સવ ની પૂર્વ તૈયારી

  • પ્રવેશોત્સવ ની પૂર્વ તૈયારી માટે મીરઝાપર સી.આર.સી. ની ૧૦ શાળાઓમાં શિક્ષકો એ સર્વે ની કામગીરી પૂર્ણ કરી નવા પ્રવેશપાત્ર બાળકોના વાલીઓ ને મળી ને જાણ કરેલ છે. વેકેશન માં પણ શિક્ષકો શાળા માં કામગીરી માં વ્યસ્ત જોવા મળે છે.