लोकप्रिय पोस्ट

शनिवार, 12 मार्च 2011

શાળાના ડિસ્પ્લે બોર્ડ સુશોભન ની હરીફાઈ


સી.આર.સી. મીરઝાપર માં દશ શાળાઓ આવેલી છે. આ દરેક શાળાના સી.આર.સી. માં ડિસ્પ્લે બોર્ડ રાખવામાં આવેલ છે. માસ જાન્યુઆરી-૨૦૧૧ થી આ બોર્ડ સુશોભન ની હરીફાઈ રાખવા માં આવેલ. દરેક શાળા માં થતી પ્રવૃતિઓ , કામગીરી અને તેના ફોટોગ્રાફ , શિક્ષકો અને બાળકોની મૌલિક રચનાઓ , વગેરે બાબતો ને ડિસ્પ્લે બોર્ડ માં સ્થાન આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. જાન્યુઆરી -૨૦૧૧ ની સૌથી શ્રેષ્ઠ ડિસ્પ્લે બોર્ડ સુશોભન શાળા બની સુખપર કન્યા શાળા -૧ . આ શાળા નાં મુખ્ય શિક્ષક શ્રી કિશોર ડાભી અને તમામ શિક્ષકો ને ખુબ ખુબ અભિનંદન .
માસ ફેબ્રુઆરી - ૨૦૧૧ નાં સૌથી શ્રેષ્ઠ ડિસ્પ્લે બોર્ડ સુશોભન શાળા બની જયનગર શાળા . શાળા નાં મુખ્ય શિક્ષક શ્રી રશ્મી ઠક્કર  અને તમામ શિક્ષકો ને ખુબ ખુબ અભિનંદન .
 

कोई टिप्पणी नहीं: